Sylvia Bernard

De zorg voor de mens houdt mij bezig! Want waar is de zorg voor de mens die door een verlies niet kan wat anders zo normaal leek? Zeker als het gaat over ‘onzichtbaar verlies’. Dit is de reden dat ik als coach aan de slag ben gegaan. Emoties, gevoelens van verlies, het lijkt allemaal zo onbespreekbaar tegenwoordig. Kwetsbaar mogen zijn past niet in de huidige maatschappij. Dit terwijl het wat mij betreft een onontkoombaar iets is in het leven. Iedereen maakt momenten van verlies mee. Het leven is per slot van rekening niet maakbaar! Daarom vind ik het jammer dat er amper tijd en aandacht wordt besteed aan het hier goed mee leren omgaan. Dit zowel vanuit organisaties als ook vanuit mensen zelf. Zo is rauw op je dak ontstaan.

Ik geloof niet in het ‘verwerken’ van verlies. Dat zou betekenen dat het verlies op een gegeven moment ophoudt te bestaan. Dat is helaas niet zo. Gelukkig slijt het wel! Daarom vind ik het belangrijk een goede vorm te vinden om het verlies onderdeel te maken van iemands leven. Het gaat om het vinden van een nieuw evenwicht.

Iemand weer het vertrouwen teruggeven in zichzelf is voor mij het grootste goed. De regie teruggeven over het eigen leven, iemand weer in beweging krijgen zodat diegene weer op een goede manier kan functioneren, dat zijn mijn drijfveren. Van kwetsbaarheid naar kracht.

Van huis uit ben ik P&O-er en binnen dit vakgebied ben ik al jarenlang werkzaam als coach. Via Prometheus Coaching, Training en Interim P&O heb ik allerlei trajecten mogen begeleiden bij diverse bedrijven en voor particulieren. rauw op je dak voelt voor mij als een logische stap en een waardevolle verdieping als coach en begeleider.

Ik heb de Registeropleiding tot rouw- en verliesbegeleider afgerond en aansluitend de training ‘Verlieskunde in Coaching’ bij Patricia Wouters gevolgd. Ik ben als rouw- en verliesbegeleider geregistreerd bij het Landelijk Steunpunt Rouw. In mijn werkzaamheden als coach en begeleider kan ik putten uit veel werkervaring, levenservaring en meerdere methodieken; de daadwerkelijke aanpak blijft echter maatwerk!